icon icon icon icon

Thông tin liên hệ

  • Address: Văn phòng: Tòa Nhà N03T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Address: Kho: Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội
  • Address: Nhà máy: khu 16, xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
  • Phone: 0987204212 - 0934482488
  • Email: sales@ttplywood.com

Send us a message

DỰ ÁN