icon
icon
icon
icon

THÀNH VIÊN TTP HỌP BÁO CÁO KẾ HOẠCH

Posted by Trường Thịnh at 31/07/2023

- Mỗi tuần 1 lần ,Ban giám đốc và các thành viên TTP sẽ họp định kỳ với nhau :

+ Báo cáo những thành tựu đã đạt được trong tuần vừa qua

+ Để đưa ra hướng giải quyết và khắc phục lỗi khi khách hàng có những phản hồi chưa hài lòng .

+ Cùng nhau bàn bạc, nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm 

+ Đưa ra những dự án lớn trong lương lai 

+ Lập kế hoạch , chỉ tiêu cho tuần tiếp theo.

+ Động viên khen thưởng những cán bộ nhân viên có thành tích tốt.

 

------------------------------------------

📞Hotline/WhatsApp/Line/Kakao: +84 326 942 288

📧Email: info@ttplywood.com

🌐Website: https://ttplywood.com/

🛒Alibaba: https://ttplywood.trustpass.alibaba.com/

 

WRITE YOUR COMMENT:

HOẠT ĐỘNG