icon
icon
icon
icon

VÁN ÉP PHỦ PHIM TTP 테고 합판

Posted by Trường Thịnh at 18/09/2021

     Hiện tại,  TTP là nhà cung cấp thương hiệu ván ép phủ phim LOGO Đức Lâm tại Hàn Quốc

𝗧𝗛𝗘 𝗕𝗘𝗦𝗧 𝗙𝗜𝗟𝗠 𝗙𝗔𝗖𝗘𝗗 𝗣𝗟𝗬𝗪𝗢𝗢𝗗 𝗙𝗢𝗥 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗧𝗥𝗨𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡

1. Face/back: Film Phenolic Face

2. Core: 100% Acacia, Eucalyptus A GRADE

3. Glue: 18% Melamine

4. Size and thickness: As buyer's request

5. High strength and good water proof

 

Liên hệ với chúng tôi:

📞 Hotline/WhatsApp/Line/Kakao: +84 934 482 488

📧 Email: sales@ttplywood.com

🌐 Website: https://ttplywood.com/

🛒 Alibaba: https://ttplywood.trustpass.alibaba.com/

WRITE YOUR COMMENT:

HOẠT ĐỘNG